Sonja Bäumel

EXPO

 

Waar begint en eindigt de omgeving? Kunstenaar Sonja Bäumel is gefascineerd door de microbiële laag, een laag die elk lichaam bedekt. Het menselijk lichaam eindigt niet bij de huid, maar loopt door in deze fluïde tussenlaag, die vol leven is.

Bäumel ziet de microbiële laag als een plaats van uitwisseling. Wanneer wij iets aanraken pikt onze huid nieuwe microben op en laat andere achter. Als individuen zijn wij onderdeel van een gemeenschap met verschillende levensvormen die in stand gehouden wordt door interactie.

Bäumel’s uitvergrote microbiële landschappen bevragen de grenzen en relaties tussen verschillende lichamen en dagen ons uit ons ethische blikveld te verruimen.

 

sonjabaeumel.at

 

Where does the environment begin and end? Artist Sonja Bäumel is fascinated by the microbial layer, a layer covering all bodies. The human body does not end with its skin, but expands into this fluid in-between layer that is full of life.

Bäumel views the microbial layer as a place of exchange. Whenever we touch a surface, our skin picks up microbes and leaves others behind. As individuals, we are part of a community consisting of various life forms, maintained by continuous interaction.

Bäumel’s magnified microbial landscapes question the boundaries and relations between various bodies and challenge us to expand our ethical perspective.