Sabina Hyoju Ahn

EXPO

 

Kunstenaar Sabina Ahn maakt de onzichtbare wereld zichtbaar, of liever: hoorbaar. Ze vertaalt niet-waarneembare data uit natuurlijk materiaal als algen en bacteriën naar zintuiglijke ervaringen.

De geluidsinstallatie en performance Sonomatter transformeert bioelektrische signalen uit micro-organismes tot geluid. Kleine ecosystemen uit modder en water in Winogradsky-kolommen genereren een elektrisch signaal met een Microbial Fuel Cell (MFC). Een speciaal ontworpen Bioelectricity-Controlled-Oscillator (BCO) gebruikt deze bioelektriciteit om het geluid van een oscillator aan te drijven. De modder in de installatie symboliseert hiermee de circulaire relatie tussen levende en dode organismes: de microben produceren elektriciteit tot ze geen voedingsstoffen meer krijgen en sterven.   Gedurende het festival zal Ahn verschillende liveperformances geven in de Grote Kerk.

 

ahn.hotglue.me

 

Artist Sabina Ahn makes the invisible world visible, or rather: audible. She translates imperceptible data from natural materials such as algae and bacteria into sensory experiences.

The sound installation and performance Sonomatter transforms bioelectric signals from micro-organisms into sound. Small ecosystems out of mud and water in Winogradsky columns generate an electrical signal with a Microbial Fuel Cell (MFC). A custom-designed Bioelectricity-Controlled-Oscillator (BCO) circuit consumes this bioelectrical energy to control the sound of the oscillator. The mud in this installation is seen as a matter that implies the circular relationship between life and death: the microbes produce electricity until they lack nutrients and die. During the festival, Ahn will give several liveperformances in the Grote Kerk.