Robertina Šebjanič + Gjino Šutić (Sl/Kr)

Main Expo

location: Grote Kerk

 

Kunstenaar Robertina Šebjanič houdt zich bezig met de culturele, (bio)politieke en ecologische realiteiten van wateromgevingen. Samen met biotechnoloog en intermediakunstenaar Gjino Šutić ontwikkelde zij de video-installatie aqua_forensic. Hoe voelen oceanen de menselijke impact?

aqua_forensic brengt de onzichtbare chemische vervuiling in het water aan het licht. Deze restanten van menselijke consumptie drijven rond als ‘monsters’ in de zeeën, rivieren en oceanen. Het project combineert kunst en wetenschap door jacht te maken op deze fantomen en de discussie te openen over onze solidariteit en empathie met microbiële levensvormen in het water voorbij de menselijke waarneming. Begrijpen we wat er werkelijk gaande is?

 

robertina.net

gjino.info

 

The work of artist Robertina Šebjanič deals with the cultural (bio)political and ecological realities of aquatic environments. Together with biotechnologist and intermedia artist Gjino Šutić she developed the video installation aqua_forensic. How do oceans feel our impact?

aqua_forensic illuminates the invisible chemical pollutants in the waters. These residues of human consumption float around the seas, rivers, and oceans as ‘monsters’. The project combines art and science by hunting for these phantoms and opening the discussion about our solidarity and empathy with microbial organisms in the water beyond human perception. Do we understand what is truly happening?