OMNINAUT

Metropool / Music

Thu sept 5

Omninaut verkent de muzikale ruimte. Absurde gesproken woorden en grillige muziek is de weg naar technologische innerlijke vrede. Het joviale en excentrieke duo Omninaut onderzoekt zeer serieuze hedendaagse thema’s op creatief absurde manieren: geluid wordt een materiaal voor surrealistische sferen. Overbruggen van verschillende onderwerpen en verkenningen die variëren van A.I. alledaagse tevredenheid; Omninaut beschouwt performativiteit als een hulpmiddel en onderzoekt technologie -en de impact ervan- op zowel een micro- als macroniveau van de hedendaagse samenleving.

 

 

Omninaut is on its way to musical space exploration, absurd spoken words and erratic music is the way to technologic inner peace. The jovial and eccentric duo Omninaut explores very serious contemporary themes in creatively absurd ways: sound becomes a material for surreal atmospheres. Bridging diverse topics and explorations that range from A.I. to mundane contentment; Omninaut treats performativity as a tool and explores technology and its impact on both a micro and macro level of contemporary society.