Ivan Henriques (NL/Br)

EXPO

 

Transdisciplinair kunstenaar en onderzoeker Ivan Henriques maakt multimedia-installaties waarin hij leefsystemen onderzoekt. Op zoek naar nieuwe communicatievormen tussen de mens en andere levende organismes, creëert hij hybriden van natuur en (technologische) cultuur.

In Caravel maakt Henriques gebruik van Microbial Fuel Cell (MFC) technologie en waterplanten om elektriciteit op te wekken uit bacteriën en ander organische componenten in water.

Omdat de chemicaliën in vervuilde meren als voedselbron dienen voor deze bacteriën, kan Caravel als een kolonie zelffilterende biomachines fungeren. Caravel zuivert het water en wekt tegelijk de energie op die het nodig heeft om het water te zuiveren en voort te bewegen.  

 

ivanhenriques.com

 

Transdisciplinary artist and researcher Ivan Henriques makes multimedia installations in which he examines living systems. He explores hybrids of nature and (technological) culture to create new forms of communication between humans and other living organisms.

In Caravel, Henriques uses Microbial Fuel Cell (MFC) technology and water plants to harvest electricity from bacteria and other organic components in water.

Because the chemicals in polluted lakes and lagoons are the food for these bacteria to produce electricity, Caravel can function as a colony of self-filtering bio-machines. Caravel purifies the water, while producing the energy it needs to purify the water and move forward.