It’s the era of Digital information and technological progress.

Lets capture as much knowledge as we can!

 

 

GOGBOT Conference 2019
Samenwerking met Next Nature Network

Het aloude GOGBOT symposium wordt een grootschalige conferentie en verhuist dit jaar naar het Wilmink Theater. De conferentie onderzoekt de toekomst van bio-art en digitale technologie. Onder curatie van Next Nature Network worden wetenschappers, kunstenaars en denkers naar Enschede gehaald die met hun werk en publicaties het bio-technische werkveld ontginnen. De conferentie, gepresenteerd door Ruben Baart van NNN, met key-notes, artist talks en panel discussies, met (o.a) Peter Joosten, Agi Haines, Kuang-Yi Ku, is publiek toegankelijk en brengt de ethische discussie op het scherpst van de snede.